PILOT

Events / Discussions

Lupa intro

Lupa

Kunsthalle Bratislava

LUPA je séria diskusií v koncepcii Lýdie Pribišovej, ktoré sa konajú v Kunsthalle Bratislava a zameriavajú sa na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie. LUPA predstavuje kurátorov pochádzajúcich z rôznych generácií a rôznych sociálno-politických a geografických kontextov, ich programy, projekty a koncepty. Priblíži publiku background kurátorského pôsobenia výrazných osobností, poskytujúc tak množstvo komplexných informácii o kurátorskej práci...

Salon intro

Salon: Lýdia Pribišová

International Studio & Curatorial Program

September 20, 2016, 6:30–8pm

Lýdia Pribišová presented Flash Art Czech and Slovak Edition magazine and her most recent curatorial projects. These include Corridor, an exhibition at tranzit.sk in Bratislava that examined social features of architecture, the public art project Bojárt Market by the artist Kateřina Šedá, and the exhibition...