Open spaces - HAC MONSTRANTE VIAM. (Ona ukazuje cestu.)

Karol Pichler

21.09.2013 - 20.03.2014

Bratislava

kurátor: Lýdia Pribišová

foto: Karol Pichler

Karol Pichler pripravil pre verejný priestor v Bratislave public artový projekt Open spaces - HAC MONSTRANTE VIAM. (Ona ukazuje cestu.)

V niektorých trolejbusoch v Bratislave, v závesných držadlách s políčkom na reklamy, nenájde cestujúci obvyklú farebnú reklamu, ale akýsi iný odkaz. Jedna strana tohoto políčka je farebná a z pohľadu smerom od vodiča vytvára po celej dĺžke interiéru vozidla rôznofarebnú moziaku.

Z opačnej strany je každé políčko čistobiele a obsahuje jedno slovo, umiestnené v jeho strede. Každý držiak obsahuje iné slovo. Funkciou tohoto slova je navodenie cestujúceho na ďaľsiu cestu, na inú ako je prave tá, ktorú fyzicky podstupuje.

Každé z týchto slov je zároveň aj jednoduchá holá veta, čo odovzdáva odkaz. Práve preto boli slová volené tak, aby pochádzali z každodenného "slovníka", ale zároveň otvorili čo najširšie pole vlastného myšlienkového "ponoru" cestujúceho. Mali by ho preniesť do inej dimenzie, do iného priestoru a času, z vonku do vnútra. Môžu evokovať momenty súkromného priestoru, situácie determinované prežitým, spomienky. Nabádajú ho k trajektu v mentálnej rovine. Tieto slová sú po gramatickej stranke príslovky. Príslovky spôsobu, ale hlavne času a miesta, ktoré svojím otvorením sa v dejovej a v časove línii najlepšie vystihujú neuzavretý proces a inšpirujú k cestovaniu v mentálnej rovine.

Inštalácia je umiestnená v troch vozidlách trolejbusov cirkulujúcich po hlavných dopravných ťahoch v Bratislave. Zámerne neudaváme čísla liniek, ani vozidiel, nakoľko chceme, aby sa tieto inštalácie voľne dostali/integrovali do každodenného života mesta a jeho obyvateľov. Akcia prebieha bez časového limitu. Vznikla v spolupráci s reklamnou agentúrou BigMedia, priekopníckou v oblasti reklamy "out of home“.