O nás

PILOT vznikol v roku 2012 ako občianske združenie, ktorého cieľom je reflexia a prezentácia súčasného vizuálneho umenia s presahmi do iných vedných odborov,humanitných i prírodných vied. Občianske združenie PILOT je platformou pre multižánrové inovatívne a experimentálne formy vizuálneho umenia, poskytuje základňu pre spoluprácu vedy a umenia. Prezentuje site specific projekty pracujúce so špecifikami daného priestoru a s historickou pamäťou daného miesta. PILOT ponúka priestor pre komunikáciu a diskusiu o súčasnom umení s umelcami a divákmi.Ďalším kľúčovým poslaním združenia PILOT je prezentácia súčasného slovenského umenia v zahraničí, ako aj uvedenie progresívnych mladých i etablovaných umelcov zo zahraničia na Slovensku, a napomáhať tak rozvoju vzájomnej medzinárodnej spolupráce v prostredí súčasného umenia. Iniciuje záujem zahraničných inštitúcií o súčasné umenia a ich etablovanie na medzinárodnej úrovni. Nadväzuje interaktívnu spoluprácu s prestížnymi zahraničnými galériami a inými kultúrnymi inštitúciami. Okrem výstav pripravuje konferencie, prednášky, workshopy a výskumy s medzinárodnou účasťou. Od roku 2015 vydáva, spoločne s Nadáciou Praguebiennale časopis o súčasnom výtvarnom umení Flash Art Czech and Slovak Edition, http://www.flashart.cz/, československú edíciu prestížneho medzinárodného časopisu Flash Art http://www.flashartonline.com/.