PILOT

Podujatia / Diskusie

Lupa intro

Lupa

Kunsthalle Bratislava

LUPA je séria diskusií v koncepcii Lýdie Pribišovej, ktoré sa konajú v Kunsthalle Bratislava a zameriavajú sa na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie. LUPA predstavuje kurátorov pochádzajúcich z rôznych generácií a rôznych sociálno-politických a geografických kontextov, ich programy, projekty a koncepty. Priblíži publiku background kurátorského pôsobenia výrazných osobností, poskytujúc tak množstvo komplexných informácii o kurátorskej práci...

Salon intro

Salon: Lýdia Pribišová

International Studio & Curatorial Program

September 20, 2016, 6:30–8pm

Lýdia Pribišová presented Flash Art Czech and Slovak Edition magazine and her most recent curatorial projects. These include Corridor, an exhibition at tranzit.sk in Bratislava that examined social features of architecture, the public art project Bojárt Market by the artist Kateřina Šedá, and the exhibition...

Salon intro

Školy bez stien

Miesto učenia: vonku

diskusia

12. septembra, 2018 o 17.00

tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Diskusia o prepojeniach medzi učením, hrou, environmentálnou výchovou a o roli umenia je súčasťou výstavy Schools without Walls za účasti umelcov Maj Horn, Nilsa Normana, urbánnej aktivistky Zory Pauliniovej a Romana Javiláka, pedagóga Základnej školy Dr. Ivana Dérera v Bratislave. Moderátorkou diskusie je Lýdia Pribišová.