2018

About Books
Shubigi Rao - Jaro Varga
07.09.2018 - 27.09.2018
tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
Školy bez stien
Maj Horn
07.09.2018 - 27.09.2018
tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
Questioning Value
Anetta Mona Chişa a & Lucia Tkáčová, Cesare Pietroiusti, Stefanos Tsivopoulos
28.06.2018 - 25.07.2018
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Hybrid Identities
Ieva Epnere
26.04.2018 - 31.05.2018
Galéria HIT Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava (vo dvore VŠVU)