Beloved ones

César Meneghetti
06.08.2013 - 10.09.2013
Galéria HIT, Bratislava
Date: 6 augusta, 2013

Beloved ones

César Meneghetti

06.08.2013 – 10.09.2013
Galéria HIT, Bratislava
kurátor: Lýdia Pribišová

 

BELOVED ONES je projekt brazílskeho umelca Césara Meneghettiho, ktorý je výskumom historickej pamäte, migrácie a koreňov. Prepája minulosť, prítomnosť, všetko čo získal zo skúsenosti migrácie. Umelec skúma miesta, kde sa narodili jeho predkovia, vytvára tak krehké intímne prepojenie medzi jeho subjektívnym zážitkom a vnímaním ostatných. Prvé z týchto miest je Čunovo, kde sa sa narodila jeho stará mama.

Výstava je prvým krokom dlhodobého výskumu, ktorý bude postupne realizovaný v štyroch mestách, kde sa narodili jeho starí rodičia. Umelec interaguje s obyvateľmi miesta narodenia svojej starej mamy, Čunova, realizoval rozhovory, zozbieral dokumenty a rozmanité informácie, ktoré konfrontuje s osobnými zážitkami a spomienkami, ktoré mu priblížili jeho rodičia a príbuzní. Vytvoril tak osobitú paralelu medzi oficiálnymi dejinami a subjektívnymi spomienkami a spôsobom, ako tieto ovplyvňujú existenciu jednotlivcov.

César Meneghetti postupne spracuje v reálnom čase históriu štyroch realít: Čunovo, (Sandorf / Dunacsún, bývalé Rakúsko-Uhorsko, dnes Slovensko), miesto pôvodu rodinnej vetvy Brosch/Bogovich, Quarto d’Altino (Benátky, Taliansko), miesto odkiaľ pochádza rodina Meneghetti, San Pietro in Casale (Veneto, Taliansko, hranica regiónov Emilia a Lombardia), rodisko vetvy Cavicchioli a Casal Bordino (Abruzzo, Taliansko), odkiaľ ochádzajú príbuzní z rodiny Toscano.

V Galérii Hit v Bratislave César Meneghetti predstavuje niekoľko prác: video dokumentujúce zážitky z emigráce z Čunova do San Paola v Brazílii umelcovej starej mamy a jej sestier (autentická nahrávka z osemdesiatych rokov), zábery z posledných momentov života umelcovej starej mamy, video natočené v Čunove v lete 2013 a rôzne dokumenty, fotografie, poznámky, záznamy pracovného procesu.

Výstava je formou vyjadrenia lásky a úcty k svojim predkom, ktorých nepoznal, experimentom, prostredníctvom ktorého umelec získa kontakt so zabudnutou históriou jeho rodiny. Cestovanie je pre umelca metaforou života, ako aj prepojením dvoch pologúľ Zemegule, jednej, z ktorej pochádza a druhej, kde žije. Hranice reality, dokumentu, narácie, sociologického náhľadu vytvárajú viacvrstvový prístup k jednotlivým objektom pozorovania – k mestám, odkiaľ Meneghetti pochádza a k ľudom v nich. Vytvára tak dvojitú realitu, reálnu a ideálnu, vytvára ju zo útržkov, poznámok a spomienok.

Tvorba Cesara Meneghettiho je už od konca deväťdesiatych rokov charakteristická hlbokým záujmom o sociálne otázky a konštantným záujmom o jazyk, ako aj o rôzne formálne úrovne výrazu a vyjadrovania sa. Jeho predchádzajúce, zvyčajne dlhodobé projekty, vychádzajú z umeleckého “mapovania miest” a ľudí v nich žijúcich. Snaží sa identifikovať kľúčové body, hľadá súvislosti a paralely, vytvárajúc tak nové časovopriestorové súvislosti. Jeho práce sa pohybú medzi videoartom, filmom, dokumentom a fotografiou. Už v prvých prácach pracoval s rôznymi miestami, reálnymi alebo imaginárnymi, kde sa zaoberal hľadaním identity alebo pamäte. Neskôr sa začal zaoberať fenoménom „inakosti“. Už od začiatku svojej umeleckej dráhy sa konfrontoval s novým a neznámym, skúmal viaceré špecifické spoločenstvá, brazílskych motorkárov, veriacich Talianov počas náboženských rituálov, domorodcov v Afrike, ekológov vo Vietname, a mentálne postihnutých ľudí pracujúcich s umením.

César Meneghetti (San Paulo, Brazília, 1964)

Je umelec a autor filmov, ktorý prezentoval svoju prácu vo viac ako štyridsiatich krajinách. Aktuálne vystavuje na 55. Benátskom bienále, v pavilóne Kene. Prezentoval svoju prácu aj 51. Benátskom bienále, v IILA pavilóne (2005), na Adriatic Biennial (2006), Sharjah Biennial (2011), Cerveira Biennial (2011). Výber jeho samostatnýých výstav: MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo (2010), Macro – Múzeum súčasného umenia v Ríme (1996, 2005 a 2011). Získal mnohé ocenenia: Ocenenie brazílskeho súčasného umenia FUNARTE 2011, na Bienále v San Paole špeciálnu Cenu za brazílske súčasné umenie (2010), Cenu za najlepšie video na Inter-American Bienále videoumenia vo Washingtone (2009), Taliansku streboru stuhu (SNCCI) (1996, 2004) a Petrobrás Cenu kultúry za digitálne umenie v Brazílii (2002, 2006). V roku 2007 nastalo nové obdobie v jeho tvorbe, zahŕňajuce projekty ako K_lab (mixed media, Niger, 2008), v ktorom prepojil vizuálne umenie a film s relačným umením, pokračoval projektami this_orient (2011) a IO _IO È UN ALTRO. V súčasnosti žije a tvorí v Berlíne. www.cesarmeneghetti.net

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.