Five Short Stories

kurátorka: Lýdia Pribišová
04.04.2024 - 28.04.2024
Galleria Myymälä2, Uudenmaankatu 23F, 00150, Helsinki
Date: 8 mája, 2024

Egle Oddo

Five Short Stories

04.04.2024 – 28.04.2024
Myymälä gallery, Uudenmaakatu 23 F. 00150 Helsinki, Fínsko
kurátorka: Lýdia Pribišová

 

Samostatná výstava taliansko-fínskej umelkyne Egle Oddo je oslavou vzácnych vlastností pôdy. Pôda hostí početné biologické spoločenstvá, ktoré na seba vzájomne pôsobia a podporujú život našej planéty.

Egle sústreďuje pozornosť na prírodu, na fungovanie všetkých spolupracujúcich zložiek v nej prostredníctvom skúmania pôdy, v cez nehierarchickú optiku, prostredníctvom metafor príbehov. Príbehy na jej výstave sú prepletajúcimi sa korienkami v zemi, sýtia naše duše živinami, metabolizujú a vyživujú udalosti nášho života. Výstavou prerastajú korene podobne ako v pôde, prechádzajú miestnosťami galérie v  horizontálnej línii. Výstavný priestor sa nachádza v podzemí, čo tento holistický pocit a zážitok ešte umocňuje. Krajina pod zemou. Umelkyňa pracuje s princípmi skrytých hybných síl. Pod zemou je prepletená sieť vzťahov dôležitých pre život všetkého na zemi.

Egle zaujíma symbolická moc pôdy: je to element, ktorý sa vyznačuje jednoznačnou materialitou, a zároveň má vysoký symbolický náboj, osciluje medzi vitalitou a smrteľnosťou. Rozklad je životne dôležitou silou pre neustálu regeneráciu pôdy a jej biologických spoločenstiev. Uvažovanie o pôde Egle Oddo je poetickým prieskumom aj temnejších aspektov symbiotického života: vzťahu smrti, rozkladu, hniloby a opätovného návratu živín do neustáleho kolobehu. Rozpad a rozklad sú tu spôsoby, ako si predstaviť život mimo lineárneho času a pokroku a prechádzania životnej sily z jedného organizmu do druhého. Formovanie nových spôsobov bytia si vyžaduje určitý čas. Pôda má vlastnú múdrosť, reguláciu, svoje vlastné tempo. Aj rozprávanie príbehov vyžaduje čas. Príbehy sú vryté do nášho vnímania a vnímanie nie je lineárne. Fragmenty  príbehov sú najbližšou formou rozprávania, ktorú poznáme na základe skúseností.

Na projekt výstavy Five Short Stories sa dá nahliadať z rôznych perspektív: z vedeckej, emocionálnej ikonografickej, kultúrno politickej. Jej diela Egle Oddo naznačujú potrebu diskusie o etike starostlivosti. Je známa predovšetkým participatívnymi procesuálnymi projektami, holistickými prírodno – sociálnymi skulptúrami. Vychádza z interdisciplinárneho výskumu a spolupráce s vedcami z rôznych oblastí. Vo svojich dielach sa zaoberá i vzťahmi medzi osobnými a kolektívnymi formami spoluprác a transformačným potenciálom zdieľania spoločného zážitku. Prostredníctvom svojich komplexných diel uvažuje o neproduktívnych stránkach ľudských činností.

Výstavný projekt o pôde má i politický rozmer. Pod zemou sa deje najviac, tam vzniká základ všetkého a tam sa všetko vracia. Dejiny, podzemné politické hnutia, aktivizmus, odpor, autentická kultúra, ktorá vyživuje aj tú na vyšších podlažiach. Podzemie je metaforou základu života. Nie náhodou slovo radikálny etymologicky pochádza z koreňa  (lat. radix). Radix is radical.

Výstava bola podporená formou štipendia z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, Fínskou kultúrnou nadáciou a Talianskym kultúrnym inštitútom v Helsinkách.

 

BIO

Egle Oddo nar. 1975 v Taliansku. Magisterský titul získala na Akadémii výtvarných umení v Palerme. Vo svojej tvorbe sa zameriava na lineárne a nelineárne rozprávanie ako umeleckú formu. Zaujíma sa o operačný realizmus, chápaný ako prezentácia funkčnej sféry v estetickom usporiadaní a jej vzájomných vzťahov, kombinuje fotografiu, pohyblivý obraz, inštaláciu, sochárstvo, environmentálne umenie a experimentálne živé umenie. V jej dielach sa industriálna výroba mení na jemnú ručnú prácu, zo sôch a objektov sa objavujú a vynárajú formy života, filmová fotografia si privlastňuje digitálne obrazy, vybraný odpad sa mieša s módou, vzácne jedlé minerály a recepty predkov sa podávajú ako súčasť rituálnych jedál. Je aktívnou členkou viacerých kolektívov a pôsobí v mnohých združeniach vedených umelcami, ako sú Pixelache Helsinki, Catalysti, Bioart Society. Je členkou predstavenstva kooperatívy Myymälä2.

Jej diela sú zastúpené na medzinárodných bienále, v múzeách a relevantných inštitúciách, ako aj v špičkových a nezávislých alternatívnych priestoroch a na podujatiach, ako napríklad Manifesta 12, 3me Biennale Internationale de Casablanca, 54. medzinárodná výstava umenia – La Biennale di Venezia, MAXXI Múzeum umenia 21. storočia, Fínske národné múzeum fotografie, Zilberman gallery, Trienále Agrikultura, MACRO Museum of Contemporary Art, galéria Bikini Wax, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Club Solo, Kunsthalle Exnergasse Viedeň, Transmediale, Pace Digital gallery New York, Loop Barcelona. Nedávno ju pozvali kurátori Abir Boukhari a Anneli Bäckman na dlhodobý angažmán do Botkyrka Konsthall v Štokholme. Jej prácu podporili súkromné a verejné inštitúcie. Žije a pracuje v Helsinkách.

 

Pohľad do výstavy, foto: Kamila Śladowska