Nomeda & Gediminas Urbonas

Inteligencia močiara
24.09.2020 - 06.11.2020
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Date: 24 septembra, 2020

Nomeda & Gediminas Urbonas

Inteligencia močiara

24.09.2020 – 06.11.2020
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
kurátor: Lýdia Pribišová

 

Otvorené utorok – štvrtok: 14:00 – 18.00, piatok: 14:00 – 19:00

Revitalizácia močiara na pevnej zemi, ako aj skúmanie jeho komplexnej siete interakcií, sa dnes zdajú byť vzdialené od romantických klišé „ušľachtilého divocha“ a „návratu k prírode“. Nemôžeme sa vrátiť do močiarov, pretože neexistuje objektívne stanovené prostredie, do ktorého by sme sa mohli vrátiť. Inštinktívne a prirodzené správanie nemôže odčiniť našu civilizáciu, skôr vyvoláva konflikt a nespokojnosť so sebou samým aj v rámci nášho vnútra. Tento konflikt vyplýva zo spoločenskej a kultúrnej represie. V časoch poznamenaných radikálnou nestabilitou, hrozbou vojny a environmentálneho kolapsu objasňuje projekt Swamp research (Výskum močiara) životne dôležitý význam ľudského súžitia s inými formami života. Močiar ponúka ideálne podmienky na otestovanie myšlienky sympoiesis – súžitia a spoločného tvorenia s cieľom nájsť nový étos koexistencie – a na uvedomenie si poetickej moci ekológie, ktorá nás obklopuje.

Ako teda močiare podporujú naše myslenie? Každý močiar je v skutočnosti interakciou niekoľkých sietí, v ktorej sa kombinujú heterogénne sily a viaceré vrstvy do komplexných biosystémov fungujúcich ako mozog, ktorý prekračuje zadefinované telesné limity a presakuje do nášho životného prostredia. Okrem iného poukazujú v prvom rade na dva zásadné momenty: vzájomné podmieňovanie medzi „jednotlivcom“ a jeho „prostredím“, a prelínanie umelých a prirodzených prvkov.

Problematický priestor sa stáva dokonalým miestom na úvahy o problematických oblastiach. Na základe čoho sa definuje vlastníctvo alebo teritórium? Ktorí obyvatelia miesta sú aktívni, a ktorí pasívni? Kde nájdeme nový jazyk, a akú novú
estetiku môže ponúknuť? Aký je vzťah medzi hmotou a imagináciou? Čo je zajtra? Možno by sme už dnes mali oslavovať dlho zaznávaný močiar!

Swamp Intelligence (Inteligencia močiara) je výsledkom projektu Swamp School (Močiarna škola) – budúceho vzdelávacieho prostredia, ktoré prijíma močiar ako asociatívnu formu prvotnej technológie a podporuje kolaboratívne experimenty v oblasti dizajnu, pedagogiky a umeleckej inteligencie na učenie a adaptáciu na bezprostredné neznáme.

Koncept: Nomeda & Gediminas Urbonas
Architectúra: Indrė Umbrasaitė
Výskumný tím: Nikola Bojić, Kristupas Sabolius
Programovanie: Thomas Sanchez Lengeling, Jonas Kubilius
Grafický dizajn: Gailė Pranckūnaitė, Serge Rompza
Vedecká rada advisors: Vesta Aleknavičiūtė, Jūratė Sendžikaitė, Onutė Grigaitė

Nomeda a Gediminas Urbonas sú umelci, pedagógovia a spoluzakladatelia Urbonas Studio, interdisciplinárnej výskumnej praxe zameranej na transformáciu občianskeho priestoru a kolektívnej imaginácie. Ich práca často zahŕňa kolektívne aktivity, ktoré prispievajú k medziodborovej výmene: sieťové a participatívne technológie; zmyslové médiá a verejný priestor; návrhy sanácie životného prostredia a priestorová organizácia; ako aj alternatívna integrácia plánovania.

Práca dvojice Urbonas bola prezentovaná na mnohých medzinárodných bienále. Ich tvorba bola predstavená na Bienále v Benátkach, v MACBA v Barcelone; získali mnohé ocenenia vrátane Litovskej národnej ceny (2007), ceny za najlepšieho medzinárodného umelca na Bienále Gwangju (2006) a ceny za najlepší národný pavilón na Bienále v Benátkach (2007). Urbonas Studio sú zakladateľmi Transaction Archive a podieľajú sa na riadení Pro-test Lab Archive. Ich publikácie vydal MIT Press, MACBA Press, Barcelona a Sternberg Press. Gediminas Urbonas je profesorom a v súčasnosti vedúcim programu MIT v oblasti Umeleckej kultúry a technológie v Cambridge, MA v USA; Nomeda je vedeckou pracovníčkou PhD na Norwegian University for Science and Technology, v Trondheim, Nórsko. Žijú a pracujú v Cambridge, MA a Vilniuse, Litva.

Podujatia výstavy:
Diskusia o močiaroch s ekológmi

14. október 2020, 17.00
Hostia: Andrea Froncová, Ján Topercer. Moderuje Lydia Pribišová

Cyklo výlet do NPR Šúr s Ivorom Švihranom
17. október 2020, stretnutie pred tranzit.sk (Beskydská 12) o 14.00 – zrušené

Prosíme, aby ste počas návštevy výstavy a podujatí dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy a Lietuvos kultūros taryba.