Participative structures

Ana Rewakowicz
29.09.2013 - 29.10.2013
At Home Gallery, Šamorín
Date: 29 septembra, 2013

Participative structures

Ana Rewakowicz

29.09.2013 – 29.10.2013
At Home Gallery, Šamorín
kurátor: Lýdia Pribišová

 

Poľsko/kanadská umelkyňa Ana Rewakowicz, pôsobiaca v Kanade, v Nórsku, vo Fínsku, v Taliansku, vo Francúzsku a inde, je známa monumentálnymi interaktívnymi multimediálnymi site-specific inštaláciami, v ktorých hrajú významnú rolu procesy odohrávajúce sa v prírode. Pracuje s prírodnými prvkami ako voda, ľad, vzduch, rastliny, ako aj s efemérnymi materiálmi, s nafukovacou fóliou. Používa tieto elastické transparentné materiály, ako recyklovateľné polyméry, latex a vinyl, ktoré sú pre ňu niečo ako “druhá koža”, poukazuje nimi na zraniteľnosť, ale aj pružnosť, odolnosť ľudského tela. Ústrednými témami jej záujmu sú rast, energia, príroda, ekológia, svetlo a pohyb. Ana Rewakowicz spolupracuje na realizácii svojich objektov s rôznymi výskumnými strediskami, fyzikmi, biológmi, architektami a podobne, jej tvorba je prienikom medzi vedou, technológiami, vizuálnym umením, performance. Zaujímajú ju utópie a experiment.

Do priestoru šamorínskej synagógy umiestni interaktívnu inštaláciu Oblak/The Cloud, ktorý sa bude vznášať v priestore. Použitím tenkých trubíc a malých ručných pump s jednosmernými ventilmi môžu návštevníci výstavného priestoru napĺňať skryté oddelenie v oblaku vodou z fliaš umiestnených na podlahe. Keď sa oblak naplní vodou, začne z neho “pršať”. Oblak umelkyňa vníma ako symbol vznešených ašpirácií a snov, ktoré je možné takto symbolicky, vlastným úsilím naplniť. Je i metaforou priameho vplyvu človeka na životné prostredie. Možnosť vytvorenia dažďa ponúka priamu víziu o premenlivosti atmosferických podmienok.

Ana Rewakowicz emigrovala do Kanady v roku 1988, v roku 1993 absolvovala štúdium na Ontario College of Art and Design v Toronte a v roku 2001 na získala magisterský titul na Concordia University v Montreale. Žije a tvorí v Montreale. Výber nedávnych samostatných výstav: Stiftelsen 3,14, Bergen, Nórsko (2013), Anchorage Museum, Aliaška USA (2012), Rumunská akadémia, Rím, Taliansko (2012), Joyce Yahouda Gallery, Montreal, Kanada (2011), CSW Laznia, Gdansk, Poľsko (2010), Pori Art Museum, Fínsko (2010), La Maison Europénne de la Photographie, Paríž, Francúzko (2009), FREEZE, Anchorage, Aliaška, USA (2009), EMPAC Rensselaer, Troy, NY, USA, Liverpool Biennale, UK (2008), ACT Festival, Oslo, Nórsko (2008), Manif d’art 4 Biennal, Québec, Kanada (2008), Wäinö Aaltosen Museo, Turku, Fínsko (2007), Kunstverein Wolfsburg, Nemecko (2006); Musée d’art contemporain de Montréal (2005) a ISEA 2004 Tallinn, Estónsko.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Sloveskej republiky.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.