Questioning Value

Anetta Mona Chişa a & Lucia Tkáčová, Cesare Pietroiusti, Stefanos Tsivopoulos
28.06.2018 - 25.07.2018
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Date: 28 júna, 2018

Questioning Value

Anetta Mona Chişa a & Lucia Tkáčová, Cesare Pietroiusti, Stefanos Tsivopoulos

28.06.2018 – 25.07.2018
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
kurátor: Lýdia Pribišová

 

Subverzívny pohľad na ekonomické vzťahy, spochybňovanie hodnôt, ako aj budovanie archívu sú styčné body projektov talianskeho umelca Cesareho Pietroiustiho, grécko-newyorského umelca Stefanosa Tsivopoulosa a slovensko-rumunskej dvojice Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová. Títo umelci hľadajú alternatívne ekonomické modely, ktoré sú v ich tvorbe chápané ako otvorené, interaktívne subsystémy, reprezentujúce zákony univerza. Ekonomika odzrkadľuje medziľudské vzťahy, spôsoby súžitia, spôsoby napĺňania potrieb.

Dvojica Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová predstavuje dielo When you’re adibas and you’re dreaming of becoming adidas (2014), divadelnú hru Nicolety Esinencu, o škandalóznom prípade, v ktorom moldavský otec odsekol prst svojmu synovi, pretože mu kradol peniaze, prepísanú na 388 päťeurových bankovkách.

Free distribution of incomplete works (2018) Cesareho Pietroiustiho pozostáva z inštalácie 400 originálov kresieb vytvorených plameňom na papieri tintoretto 250 gr., očíslovaných a signovaných umelcom. Každá kresba obsahuje nasledujúcu vysvetlivku: „Táto kresba je nedokončená, a ako taká nemôže byť považovaná za umelecké dielo. Ten, kto túto kresbu získa, sa zaväzuje, že ju dokončí spálením tohto celého papieru. Každé iné použitie tejto kresby ako umeleckého diela je neplatné.“ Návštevníci výstavy si môžu zobrať tieto kresby so sebou a podľa vlastného uváženia dielo dokončiť.

Stefanos Tsivopoulos predstavuje dielo History Zero (2013), pozostávajúce z videotrilógie a dokumentácie archívu Alternative Currencies. An Archive and A Manifesto. Dokumentácia archívu, prezentovaného ako tapeta na stene, reprezentuje nemonetárne ekonomické systémy z celého sveta. Rôzne príklady alternatívnych menových štruktúr sú skúmané na to, aby demonštrovali viaceré kreatívne možnosti, ktoré prekračujú dehumanizovanú peňažnú výmenu neoliberálneho trhu.
Videotrilógia kladie otázky o hodnote peňazí a rolách, ktoré zohrávajú peniaze v medziľudských vzťahoch. Zachytáva skúsenosti troch veľmi odlišných indivíduí: staršiu zberateľku umenia trpiacu demenciou, imigranta zbierajúceho po uliciach kovový odpad a umelca pracujúceho v meste.

Tento projekt podporili z verejných zdrojov:

Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis.