LUPA

6 novembra, 2014

 

Kunsthalle, Bratislava
LUPA je séria diskusií v koncepcii Lýdie Pribišovej, ktoré sa konajú v Kunsthalle Bratislava a zameriavajú sa na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie. LUPA predstavuje kurátorov pochádzajúcich z rôznych generácií a rôznych sociálno-politických a geografických kontextov, ich programy, projekty a koncepty. Priblíži publiku background kurátorského pôsobenia výrazných osobností, poskytujúc tak množstvo komplexných informácii o kurátorskej práci. Podobný formát na Slovensku chýbal a práca kurátorov dosiaľ nie je presne vymedzená. Ide o teoretikov umenia, ale i manažérov, od ktorých sa očakáva na jednej strane premyslený koherentný a výrazný koncept, so sprievodným analyticko-kritickým textom, a zároveň flexibilné a operatívne riešenie fundrisingu, transportu diel, PR výstavy, ekonomicko právne ošetrenie vystavovaných diel a podobne.

Prvá diskusia predstavila v decembri (16.12.2013) slovenského kurátora Michala Stolárika, reprezentanta najmladšej generácie slovenských kurátorov na Slovensku a jeho najvýraznejšie kurátorské projekty. Druhá Lupa (12.2.2014) s podtitulom Právo a umenie bola diskusiou s právničkou Alenou Kunicovou, orientovaná na umenie vo vzťahu k právnym záležitostiam, spojenými s umeleckou prevádzkou. Počas tretej Lupy (24.3. 2014) česká kurátorka Karina Pfeiffer Kottová prezentovala formou fotodokumentácie svoje výstavné projektov. Spoločne s Lýdiou Pribišovou sa dotkli otázok kurátorského zámeru, spôsobu výberu diel, komunikácie s umelcami, ako aj problematiky produkcie výstav, fundrisingu a profesionálneho uplatnenia kurátora v českom a slovenskom prostredí. Hosťom štvrtej Lupy (9.4. 2014) sú pracovníci občianskeho združenia LITA, s ktorými sa vrátime k otázkam autorského práva. Piata edícia Lupy (14.5. 2014) hostila slovenskú kurátorku Zuzanu Pacákovu, autorku koncepcie Bielej noci v Košiciach. Posledná Lupa (6.11. 2014) predstavila taliansku kurátorku menom Cecilia Guida z Fondazione Michelangelo Pistoletto – Cittadellarte (Biella).