Školy bez stien

12 septembra, 2018

Miesto učenia: vonku

 

12.septembra, 2018 o 17.00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

účastníci:
Maj Horn, Nils Norman, Zora Pauliniová, Roman Javilák
moderuje:
Lýdia Pribišová

Diskusia o prepojeniach medzi učením, hrou, environmentálnou výchovou a o roli umenia je súčasťou výstavy Schools without Walls za účasti umelcov Maj Horn, Nilsa Normana, urbánnej aktivistky Zory Pauliniovej a Romana Javiláka, pedagóga Základnej školy Dr. Ivana Dérera v Bratislave. Moderátorkou diskusie je Lýdia Pribišová.

„Všetky miesta sú miestami učenia,“ vyhlásil anglický spisovateľ, architekt a edukátor Colin Ward (1924 – 2010), ktorý sa polstoročie venoval písaniu a experimentovaniu v oblasti environmentálnej výchovy. Vo svojej publikácii The Child in the City (Dieťa v meste, 1978) Ward predstavil koncept “školy bez múrov”, ktorý využíva namiesto triedy mestské prostredie ako miesto učenia. Rovnako, samotné prostredie môže byť považované za učebný predmet, podobne ako matematika či francúzština. Wardov prístup znamená vzdelávať deti tak, aby si uvedomili, že môžu zohrávať aktívnu rolu pri formovaní svojho okolia. Viesť ich k tomu, že ich názor o tom, kde a ako žijú, bude vypočutý a že kľúčom k ich budúcnosti je ich vlastné povedomie a pripravenosť.

Počas diskusie budeme debatovať o koncepciách Colina Warda a o environmentálnej výchove vo všeobecnosti – z teoretickej stránky, teda o vplyve miest, kde sa učenie odohráva, či o práve na mesto, tak aj z praktickej stránky, menovite o možnosti uplatnenia myšlienok environmentálnej výchovy v dnešnom školskom systéme. Fyzické a imaginatívne kvality priestorov pre hru v meste sú ďalšou dôležitou témou pri vytváraní prepojenia medzi hrou a učením.

Účastníci diskusie pôsobiaci v rôznych oblastiach sa podelia o svoje poznatky a skúsenosti. Maj Horn a Nils Norman priblížia z pozície umelcov prepojenia hry, umenia a učenia, Roman Javilák ponúkne svoj pohľad z role pedagóga a aktivistka Zora Pauliniová priblíži skúsenosti z projektov realizovaných na Slovensku, akumulovaných v zborníku Minulosť pre budúcnosť – Ako lepšie porozumieť mestu, ktorý predstavuje súbor metodík sprostredkovania tém urbanizmu deťom a mládeži.

V diskusii sa dotkneme i historických príkladov ako je koncept psycho-geografie Situacionistickej internacionály, ktorú Joseph Hart v roku 2004 definoval ako „krabicu plnú hravých, tvorivých stratégií pre skúmanie mesta… všetko, čo odkloní chodcov z predpokladateľných trás a čo ich postrčí smerom k novému povedomiu o mestskom priestore“. Ďalším príkladom môže byť idea playscape, teda kombinácia ihriska a sochárstva, ktorej sa japonsko-americký umelec a dizajnér Isamu Noguchim zaoberal od 30. rokov dvadsiateho storočia.

Maj Horn je vizuálna umelkyňa pôsobiaca v Kodani, v Dánsku. Vyštudovala na Funen Art Academy (DK). Zaoberá sa verejným priestorom a komunitami, hľadaním aspektov zdieľania poznatkov, identitou a atmosférou miest. Pracuje v rôznych médiách, od fotografie a inštalácie až po procesy založené na dialógu, prechádzky a akcie. Jej práca bola okrem iného prezentovaná v I: project space (Čína), Art Lab Gnesta (SE), ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik) (DE) a v Múzeu súčasného umenia v Roskilde (DK). www.majhorn.dk

Nils Norman je umelec pôsobiaci v Londýne. Pracuje naprieč disciplínami, venuje sa umeniu vo verejnom priestore, architektúre, mestskému plánovaniu. Jeho projekty spochybňujú predstavy o funkcii umenia vo verejnom priestore a o účinnosti strednoprúdového urbanistického plánovania. Nils Norman vo svojej práci vychádza z ideí lokálnej politiky a alternatívnej ekonomiky, ekologických systémov a hry. Jeho práca spája utopické alternatívy so súčasným mestským dizajnom, vytvárajúc tak humornú kritiku dejín a funkcií umenia vo verejnom priestore a urbanizmu. Norman pôsobil ako pedagóg na Dánskej kráľovskej akadémii umenia v Kodani, v rámci School of Walls and Space od 2009 do 2017. www.dismalgarden.com

Roman Javilák je pedagógom a vychovávateľom v družine/školskom klube na Základnej škole Ivana Dérera na Jelenej ulici v Bratislave, ktorá sa nachádza v susedstve tranzit.sk. Zúčastnil sa na workshopoch v rámci projektu SCHOOLS WITHOUT WALLS.

Zora Kalka Pauliniová prepája rolu architektky, facilitátorky a cyklistky v oblasti participácie, komunitného rozvoja či rozvoja verejných priestorov. Má rozsiahle skúsenosti ako facilitátorka plánovacích procesov so zapojením verejnosti, vrátane mladých ľudí a detí. Je spoluatorkou knihy „Verejné priestory“, ale aj knižky ”Minulosť pre budúcnosť / Ako lepšie porozumieť mestu“, ktorá je akýmsi katalógom metód, ako pracovať s deťmi aj dospelými pri plánovaní.

Lýdia Pribišová je nezávislá kurátorka, šéfredaktorka časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition, pôsobí v Bratislave. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila ako projektová koordinátorka v tranzit.sk, v rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu Prague Biennale a kurátorsky spolupracovala s mnohými verejnými a súkromnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Spoločný projekt tranzit.sk, PILOT a Základnej školy Dr. Ivana Dérera na Jelenej ulici v Bratislave. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho, Ars Bratislavensis a Danish Arts Foundation.